Resultater vil fortløpende bli oppdatert på nett, gå inn på “Kamper” og trykk på linken.

I tillegg oppdateres resultattavler på nedsiden av ungdomsskolen og i Selbuhallen med jevne mellomrom.