Selbu IL Håndball har foretatt trekning i Selbucuplotteriet 2019. Se vedlagt liste over årets vinnere.

Vi vil takke alle som har støttet oss med å kjøpe lodd til årets lotteri. Dere bidrar stort til at vi kan opprettholde vårt aktivitetstilbud!

Alle vinnerne vil bli kontaktet av lotteriansvarlig.

Tusen takk!

Vinnere Selbucup-lotteri 2019